Over ons

Jaarlijks, in mei, vindt het Amsterdam Koerdisch Film Festival (AKFF) plaats. Drie dagen is Amsterdam de hoofdstad van Nederland, waar de nieuwste speelfilms, documentaires, animaties, korte films uit of over Koerdistan, gepresenteerd worden.  De komende jaren willen we uitgroeien tot een toonaangevend festival in Nederland op het gebied van Koerdische cinema.

Missie

AKFF heeft als missie de Koerdische film aan het publiek in Nederland te presenteren, te beginnen met Amsterdam. Films voor cinefielen, mensen die nieuwsgierig zijn naar deze cinema uit het Midden-Oosten en iedereen die vanuit de bioscoop een bijzondere reis wil maken in de wereld van de Koerdische film. AKFF ambieert hét platform te worden voor kennisuitwisseling en verdieping in de Koerdische context middels film.

Visie

Koerdische cinema bestaat uit een mozaïek aan films gemaakt in de landen waarbinnen het onofficiële land van de Koerden, Koerdistan ligt: Iran, Irak, Turkije, Syrië en delen van de voormalige Sovjet-Unie, alsook films van en over Koerden uit de diaspora.

AKFF ziet Koerdische cinema als een almaar ontwikkelende en evoluerende reflectie van de samenleving in Koerdistan en als uiting van de rijke cultuur. Het festival maakt daarin bewust geen onderscheid tussen popcultuur en niche, strevend naar een volwaardige representatie van de diverse Koerdische identiteit, voor zover de bestaande films dat toelaten.

Bestuur

Voorzitter – Kenan Tastan

Penningmeester – Dindar Kocer

Secretaris – Lidija Zelovic

Team

Artistiek directeur – Reber Dosky

Hoofd Programma – Beri Shalmashi

Hoofd Productie – Maila Ahmad

Hoofd PR & Communicatie – Tara Ghafor